מנין אברכים יום הכיפורים תשפ"א

קנית עליות, זמני תפילות וכו'

אין צורך להרשם, כולם מוזמנים להגיע.

מחירי העליות

ניתן להגיש הצעה מ50% מהעלות הרגילה, המחיר הוא לרכישה ללא תחרות.

 

פתיחת הארון לכל נדרי 500 ש"ח

ספר ראשון 2500 ש"ח (ניתן להגיש הצעות מ1000 ש"ח)

פתיחת הארון לקריאת התורה 500 ש"ח 

הכרזת יחי בקריאת התורה 280 ש"ח

כהן ולוי – 200 ש"ח

עלי'ה  – 500 ש"ח (נשארו 3 עליות)

הגבהה גלילה – 400 ש"ח (יש ככל הנראה ספר אחד)

מפטיר יונה 5000 ש"ח (ניתן לקנות ב3500 ש"ח, בשותפות עם אחרים בזכות. וכנ"ל ניתן להגיש הצעות נמוכות יותר)

פתיחת הארון לנעילה – 3500 ש"ח  (ניתן להגיש הצעות מ1000 ש"ח)

לרכישה ותשלום: לחצו כאן

ניתן לרכוש ולזכות מישהו אחר!!

זמני התפילות

מנחה ערב יום כיפור – 10 דקות אחרי הדלקת נרות

על חטא – בשקיעה (18:25), ולאחר מכן כל נדרי

שחרית בשעה 10:00

יזכור לערך בשעה 12:30

מנחה לא לפני 16:35

נעילה לערך 17:40

תקיעת שופר 18:49

תגובות