י' י"א שבט

ומלכותו ברצון קיבלו עליהם

"להחזיר עטרה ליושנה,
הישוב החב"די בצפת על כל פרטיו,
בית הכנסת ובית המדרש וכו'".

הרבי, ח"י אלול תשל"ג. מתוך אגרת לחברי הכולל בצפת

קורה בקהילה

רשימת מנינים בקהילה

המידע מתעדכן באופן רציף עדכון אחרון: כ"ד טבת  תשפ"א מנינים לתפילות בימות החול שחרית 6:15 – ביהכנ"ס היכל לוי יצחק. | בכפוף לתנאי הסגר. 6:45

קרא עוד »

עלון ליובאוויטש | להורדה

מעונינים לקבל את ליובאוויטש מידי שבוע למייל?

מלאו את הטופס הבא: