מיפוי המנינים בקהילה

ב"ה

לקראת המשך התפילות במרפסות (במקביל לפתיחה מצומצמת של בתי הכנסת)

הוחלט בהתייעצות עם המד"א הרב ביסטריצקי, למפות את המנינים בקהילה, ולפרסמם, על מנת להקל על הציבור.

תגובות