מכתב הרב י"ב סיון (4/6) – בתי כנסת והתנהלות

מטה הקורונה הקהילתי - קהילת חב"ד צפת