תהלוכות ברחבי העיר

התהלוכות שלנו. אנ"ש צעדו ברחובות העיר, בתהלוכות קטנות יחסית כל אחד במקומו. גלרי'ה גדולה אך לא מקיפה…

משפחת פינסון

משפחת שפרינגר

ילדי מועדונית כולל חב"ד בהופעה

משפחת ברנשטיין

משפחת דריי

משפחת גבעוני

נווה אורנים ואיביקור

רמת רזים

תגובות

סגירת תפריט