מחפש מנין לשחרית?

יחי המלך המשיח!
מחפש מנין לשחרית?

להלן רשימת זמני תפילת שחרית במנייני מרפסות בשכונתנו:

6:45 ההסתדרות (צומת בית הקשיש) משפ' יהודה מאחורי הבית.

8:00 יוספטל 158 ליד משפחת דרמון.

8:30 גבעת שושנה בנין 21.

9:00 בכיכר של הקרי' ה למטה (8:45 שיעור חסידות עם שתי'ה ומזונות).

9:30 גבעת שושנה בשביל בין הבנינים 6,8,10.

9:30 יוספטל, ליד בית כנסת הפרסים (מעבר פנימי).

10:00 זלמן שז"ר 237.

יודעים על עוד מניין? עדכנו אותנו..

תגובות