מבצע פורים

רבים מאנ"ש השתתפו ב"מבצע פורים" והביאו את מצוות ושמחת החג ליהודים בצפון הארץ.

להלן צרור תמונות שהגיעו עד כה.

תגובות