י'-יא שבט אצל הרבי מה"מ

רשימה חלקית של הנוסעים:

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

הר' חיים יעקובביץ

הר' יעקבל'ה לנדא

הר' נחום בורוביץ

הר' אביחי קופציק

הר' מנחם מענדל אליהו כהן

הר' זאב פרידמן

הר' משה עבאד

הר' נפתלי טורין

הר' שמוליק גינזבורג

תגובות