הוארך הזמן להגשת בקשה ידנית לקבלת תלושי קניה ממשרד הפנים

הזכאים לקבל תלושי קניה ע"פ מבחן הכנסות, ולא קיבלו או שלא יכולים לקבל אוטומטית, יכולים עדיין להגיש בקשה לקבלת התלושים, עד ליום ראשון ה' סיון הבעל"ט.

הזכאות לכרטיס הינה למקבלי הנחה בארנונה (2020 או 2021) מעל 70% ע"פ הכנסה.

את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון (למי שיש לו הנחה בארנונה) בקישור הבא: https://www.zefat.muni.il/Lists/List2/CustomDispForm.aspx?ID=134

למי שאין לו הנחה בארנונה, ניתן להוריד את הטופס כאן מהאתר, ולמלאות את הטופס באופן ידני.
את הטופס יש לסרוק ולשלוח למייל: zefat12@milgam.co.il, בצירוף:

  • 3 תלושי שכר אחרונים של 2020 בעל ואשה.
  • צילום ת.ז. עם ספח

לסיוע בנושא ובהגשה, ניתן ליצור קשר מידי יום עם הלשכה לפניות הציבור שע"י סיעת חב"ד בטלפון 04-6927-412

תגובות