דרמה: בית הכנסת והמקווה ייסגרו

בהודעה לציבור שהוציא המד"א הרב מרדכי ביסטריצקי לציבור הוא מודיע כי בית הכנסת והמקווה ייסגרו לציבור החל ממחר יום ג' כ"ח אדר.

להלן המכתב המלא:

בס"ד יום ב כ"ז אדר תש"פ

לידיעת הציבור סגירת בית הכנסת ומקווה גברים מכתב מסי 4

א. בהתאם לחוו"ד רופא מומחה, נגיף הקורונה עלול להישאר על כל חפץ או משטח שאדם נגע, ומשם עלול להיות מועבר לכל מי שנגע בחפץ או במשטח.

במידה ואדם – שאינו מודע לכך שהוא נשא של הנגיף – בא להתפלל בבית הכנסת, נגע בשולחן ו/או החזיק בידו סידור, הרי שבאותו זמן הוא עלול להעביר את הנגיף לשולחן או לסידור. כאשר בא מתפלל אחר ונוגע באותו מקום בשולחן או מתפלל באותו הסידור, הנגיף עלול לעבור אליו מבלי שיידע, והוא עצמו ממשיך ומעביר הלאה את הנגיף.
מאחר ועלינו לעשות כל שביכולותינו להפסיק את התפשטות הנגיף, ובפרט כחסידים חובה עלינו להיזהר ביותר שלא לפגוע ולהזיק לאדם אחר, לפיכך בלב כבד ובצער גדול, ובהתאם להחלטת בית דין רבני חב"ד, אנו נאלצים לסגור את בית הכנסת ממחר יום ג' בשעה 12 בצהריים.

לאור הנ"ל עדיף להתפלל ביחידות בבית, או בציבור במקום פתוח לפי הוראות משרד הבריאות.

ב. כמו כן המקווה – שם הבעיה חמורה יותר מבית הכנסת – ייסגר מטעם הנ"ל החל ממחר בבוקר. כתחליף למקווה ניתן לעמוד במקלחת תחת זרם המים למשך 3 דקות (שיעור ט' קבין) וללמוד פרק משניות מסכת מקוואות.

עלינו לזכור כי מדובר במגפה של ממש וחובה עלינו לעשות הכל בכדי למנוע את התפשטות הנגיף.

חסיד הינו אדם המוכן לסבול עבור השני, במצב הנוכחי 'ההנהגה של חסידי צריכה להיות שהוא 'מחמיר ומהדר שלא לסכן את הזולת', לפיכך אין ברירה אלא לנקוט את הצעד הקשה והמצער הנ"ל.

יחד עם זאת עלינו לזכור כי הכל בהשגחה פרטית, עלינו לחזק את הביטחון בקב"ה, להוסיף בלימוד התורה, בתפילה ובצדקה, ובפרט שעומדים אנו ביום כ"ז אדר יום אשר בו התקיים בנו "אכן חלינו הוא נשא" וזה 28 שנים שאיננו זוכים לשמוע את כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ובהתאם לקריאת בית הדין רבני חב"ד נתאחד יחד היום אחה"צ בשעה 16:00 לאמירת תהילים פרקים כ', כ"ב, ס"ט, קי"ח, ק"נ, ונתינת צדקה, ובזכות תפילת רבים נזכה לזרז את הגאולה השלמה תיכף ומיד ממש.


בברכה לבשורות טובות הרב מרדכי ביסטריצקי

תגובות