מדריך סוכה מהודרת

הידעת?

שיש בעיה לבנות סוכה מתחת חוטי כביסה?

שסוכה הבנויה ברשות הרבים או בחצר משותפת ללא רשות הגורמים המתאימים מוגדרת כסוכה גזולה?


שגובה הדפנות צריכים להיות לפחות 82 ס"מ?

שמי שסומך על דין לבוד בדפנות י"א שצריך מן הדין 4 דפנות ולא די ב 3?

הלכות בנית סוכה מרובים הם, הנה מדריך קצר ומעשי, מאת הרב מרדכי ביסטריצקי, רב קהילת חב"ד צפת.