קנה לך מצוה לשנה החדשה

גם השנה מאפשר 'ועד אברכי אנ"ש' להגיע לימים הנוראים עם מצווה בכיס…
לא עוד מכירות והתמקחויות, הכנס כעת וקח לך מצווה כלבבך.

התפילות בראש השנה השנה יתקיימו במתנ"ס סקטר

זמני התפילות תשפ"ג:

ליל א'

מנחה – כעשרים דקות לאחר הדלקת נרות (18:20)

מעריב – כשעה לאחר מנחה (19:20)

יום א'

לימוד חסידות : 8:45

שחרית 10:00

הכנה לתקיעות לא לפני 12:00

תקיעות לא לפני 12:20

*

ליל ב' 

מנחה ותשליך – כחצי שעה לפני השקיעה (18:00)

מעריב – כבליל א' (19:20)

יום ב'

לימוד חסידות : 8:45

שחרית 10:00

הכנה לתקיעות לא לפני 11:50

תקיעות לא לפני 12:15

תגובות