קריאות מגילה בצפת - פורים תשפ"א

מתעדכן ¦  יודע על עוד קריאה עדכן אותנו 055-97-57-87-6 

אזורמקוםכתובתשעהלילה\יוםפרטים נוספים
שכונת חב"דמענדי בן שמעון 0587392671ליד בית הקשישליל פוריםליל פוריםמענדי בן שמעון 0587392671
שכונת חב"דלפרטים נוספים 054-577-0434ליל פוריםליל פוריםלפרטים נוספים 054-577-0434
לפרטים נוספים 054-577-0434ליל פוריםליל פוריםלפרטים נוספים 054-577-0434
שכונת חב"דקורא הרב פופקהבניינים הגבוהים קרית חבד 220 ליל פוריםליל פוריםקורא הרב פופק
שכונת חב"דקריאה לנשים מנדי הלפרין 054-2527705רח' יוסף טל מתחת למשפחת זילברליל פוריםליל פוריםקריאה לנשים מנדי הלפרין 054-2527705
שכונת חב"דהזמנים בערך כדאי להתקשר ל 058-5577050ליד טיפת חלבליל פוריםליל פוריםהזמנים בערך כדאי להתקשר ל 058-5577050
שכונת חב"דלפרטים נוספים 054-577-0434יום פוריםיום פוריםלפרטים נוספים 054-577-0434
שכונת חב"דיום פוריםיום פורים
שכונת חב"דמענדי בן שמעון 0587392671ליד בית הקשישיום פוריםיום פוריםמענדי בן שמעון 0587392671
שכונת חב"דהקריאה בחצר הפונה לרחוב לבירורים 058-5577050ליד טיפת חלביום פוריםיום פוריםהקריאה בחצר הפונה לרחוב לבירורים 058-5577050
שכונת חב"דבחצריוספטל 16יום פוריםיום פוריםבחצר
שכונת חב"דמענדי בן שמעון 0587392671סוף שזר – צומת השבעהיום פוריםיום פוריםמענדי בן שמעון 0587392671
שכונת חב"דהזמנים בערך כדאי להתקשר ל 058-5577050ליד טיפת חלביום פוריםיום פוריםהזמנים בערך כדאי להתקשר ל 058-5577050
שכונת חב"דקורא הרב פופקהבניינים הגבוהים קרית חבד 220 יום פוריםיום פוריםקורא הרב פופק
שכונת חב"דקריאה לנשים מנדי הלפרין 054-2527705רח' יוסף טל מתחת למשפחת זילבריום פוריםיום פוריםקריאה לנשים מנדי הלפרין 054-2527705
שכונת חב"דקורא הרב גזיתהבניינים הגבוהים קרית חבד 220 יום פוריםיום פוריםקורא הרב גזית
שכונת חב"דקורא הרב בייטשהבניינים הגבוהים קרית חבד 220 יום פוריםיום פוריםקורא הרב בייטש
שכונת חב"דלפרטים נוספים 054-577-0434יום פוריםיום פוריםלפרטים נוספים 054-577-0434
רמת מנחם (בגין)לפרטים נוספים 050-877-0312 מצפה האגם 9/12ליל פוריםליל פוריםלפרטים נוספים 050-877-0312
רמת מנחם (בגין)לפרטים נוספים 052-6877048הקציר 13ליל פוריםליל פוריםלפרטים נוספים 052-6877048
רמת מנחם (בגין)לפרטים נוספים 050-6684825ליל פוריםליל פוריםלפרטים נוספים 050-6684825
רמת מנחם (בגין)לפרטים נוספים 050-877-0312 מצפה האגם 9/12יום פוריםיום פוריםלפרטים נוספים 050-877-0312
רמת מנחם (בגין)לפרטים נוספים 052-6877048הקציר 13יום פוריםיום פוריםלפרטים נוספים 052-6877048
רמת מנחם (בגין)לפרטים נוספים 052-6877048הקציר 13יום פוריםיום פוריםלפרטים נוספים 052-6877048
רמת מנחם (בגין)לפרטים נוספים 050-6684825יום פוריםיום פוריםלפרטים נוספים 050-6684825
בירי'הלפרטים נוספים 052-7707113ליל פוריםליל פוריםלפרטים נוספים 052-7707113
לפרטים נוספים 052-7707113ליל פוריםליל פוריםלפרטים נוספים 052-7707113
בירי'הלפרטים נוספים 052-7707113יום פוריםיום פוריםלפרטים נוספים 052-7707113
בירי'הלפרטים נוספים 052-7707113יום פוריםיום פוריםלפרטים נוספים 052-7707113
דרום העירקריאה לנשים לפרטים נוספים 0527702498דוד רמז 91ליל פוריםליל פוריםקריאה לנשים לפרטים נוספים 0527702498
דרום העירקריאה לגברים לפרטים נוספים 0527702498דוד רמז 91ליל פוריםליל פוריםקריאה לגברים לפרטים נוספים 0527702498
דרום העירלפרטים נוספים 0527702498דוד רמז 91יום פוריםיום פוריםלפרטים נוספים 0527702498
עיררחוב ירושלים 17ליל פוריםליל פורים
עיררחוב ירושלים 17יום פוריםיום פורים