קריאות מגילה בצפת - פורים תשפ"א

מתעדכן ¦  יודע על עוד קריאה עדכן אותנו 055-97-57-87-6 

מגילה כל שעה עגולה בישיבת חב"ד רח' ירושלים 17, ובסופר 'יש חסד'


אזורמתישעהמקוםכתובתפרטים נוספים
איביקוריום פורים06:30בית חב"דלגברים לפרטים 053-2836457
איביקוריום פורים07:30בית חב"דלגברים לפרטים 053-2836457
איביקוריום פורים09:00בית חב"דלנשים לפרטים 053-2836457
איביקוריום פורים12:00ברחבת בית חב"דפעילות לילדים לפרטים 053-2836457
איביקוריום פורים13:00מש' זילברביאליק 199/3לנשים מחלימות או מחוסנות בלבד
איביקורליל פורים18:20בית חב"דלגברים לפרטים 053-2836457
איביקורליל פורים19:30בית חב"דלנשים
איביקורליל פורים19:45מש' זילברביאליק 199/3לנשים מחלימות או מחוסנות בלבד
בירי'היום פורים07:30בית הכנסת הגדולליד גן המשחקים
בירי'היום פורים09:00בית חב"דלפרטים נוספים 052-7707113
בירי'היום פורים11:00בית חב"דלפרטים נוספים 052-7707113
בירי'הליל פורים18:15בית חב"דלפרטים נוספים 052-7707113
בירי'הליל פורים20:00בית חב"דלפרטים נוספים 052-7707113
בית רפואה זיוליל פוריםלפרטים הרב ישראל קופולוביץ 050-4126245
בית רפואה זיויום פוריםלפרטים הרב ישראל קופולוביץ 050-4126245
דרום העיריום פורים07:45מנין שכונת רימוניםזמן מוערך
דרום העיריום פורים08:30בית הכנסת חב"דדוד רמז 91לפרטים נוספים 0527702498
דרום העיריום פורים09:30מנין שכונת רימונים
דרום העיריום פורים09:30בנימין הצדיקכמו כן מתקימים מנינים לתפילת שחרית ומגילה בנץ וב7:30
דרום העיריום פורים10:00שכונת שקמהביהכ"נ אלמשעלי
דרום העיריום פורים10:00שכונת עופרדוד אלעזר 214, כניסה א דירה 28
דרום העירליל פורים18:30בית הכנסת חב"דדוד רמז 91קריאה לנשים לפרטים נוספים 0527702498
דרום העירליל פורים19:30שכונת שקמהבית הכנסת ע"ש ר' שלום אלמשעלי
דרום העירליל פורים19:30שכונת עופרדוד אלעזר 214, כניסה א דירה 28
דרום העירליל פורים19:30בית הכנסת חב"דדוד רמז 91קריאה לגברים לפרטים נוספים 0527702498
דרום העירליל פורים20:00בינימין הצדיק
דרום העירליל פורים20:30מנין שכונת רימוניםלנשים
דרום העירליל פורים21:00בינימין הצדיק
דרום העירליל פורים21:00יתד התשובה
עירליל פוריםישיבה גדולהרחוב ירושלים 17
עיריום פוריםישיבה גדולהרחוב ירושלים 17
עיר העתיקהיום פורים09:30בית הכנסת צמח צדקעזרת נשים פתוחה
עיר העתיקהליל פורים18:00המעיין הרדום רחוב ט"ואנשים נשים וטף 050-668-6739
עיר העתיקהליל פורים20:00בית חב"ד העיר העתיקהלנשים
רמת מנחם (בגין)יום פורים10:00משפחת דריימצפה האגם 9/12לפרטים נוספים 050-877-0312
רמת מנחם (בגין)יום פורים10:30הדרורלפרטים נוספים 050-6684825
רמת מנחם (בגין)יום פורים12:00משפחת לבקיבקרהקציר 13לפרטים נוספים 052-6877048
רמת מנחם (בגין)יום פורים14:00משפחת לבקיבקרהקציר 13לפרטים נוספים 052-6877048
רמת מנחם (בגין)ליל פורים20:00משפחת לבקיבקרהקציר 13לפרטים נוספים 052-6877048
רמת מנחם (בגין)ליל פורים20:00הדרורלפרטים נוספים 050-6684825
רמת מנחם (בגין)ליל פורים20:30משפחת דריימצפה האגם 9/12לפרטים נוספים 050-877-0312
רמת רזיםיום פורים08:45בית הכנסת חב"דהחרמון 9שחרית בשעה 8:00
רמת רזיםיום פורים09:45משפחת זילברשטרוםהר ארבל 4
רמת רזיםיום פורים12:00משפחת זילברשטרוםהר ארבל 4
רמת רזיםיום פורים12:00משפחת ערנטרייהחרמון 36
רמת רזיםליל פורים18:00משפחת זילברשטרוםהר ארבל 4
רמת רזיםליל פורים19:30משפחת זילברשטרוםהר ארבל 4
רמת רזיםליל פורים20:45בית הכנסת חב"דהחרמון 9לחץ לניווט לבית הכנסת
שכונת חב"דיום פוריםמתחם 'יש חסד'לפרטים נוספים 054-771287
שכונת חב"דיום פורים06:10ב"בני עקיבא" ליד טיפת חלב
שכונת חב"דיום פורים08:00בית הכנסת לוי אשכול ליד בית הקשישמענדי בן שמעון 0587392671
שכונת חב"דיום פורים08:10בחצר משפחת שיטריתליד טיפת חלבהקריאה בחצר הפונה לרחוב לבירורים 058-5577050
שכונת חב"דיום פורים09:00בניין 231 זלמן שזרלפרטים נוספים 054-577-0434
שכונת חב"דיום פורים09:00בניין 230 זלמן שזר
שכונת חב"דיום פורים09:00בנין 230 זלמן שזר
שכונת חב"דיום פורים09:00מנין הכירפסות כניסה בהבניינים הגבוהים קרית חבד 220 קורא הרב פופק
שכונת חב"דיום פורים09:30יוספטל 16בחצר
שכונת חב"דיום פורים09:45מנין הכירפסות כניסה בהבניינים הגבוהים קרית חבד 220 קורא הרב גזית
שכונת חב"דיום פורים10:00בנין 230 זלמן שזר
שכונת חב"דיום פורים10:00בית הכנסת בין דיואןסוף שזר – צומת השבעהמענדי בן שמעון 0587392671
שכונת חב"דיום פורים10:00בחצר משפחת שיטריתליד טיפת חלבהזמנים בערך כדאי להתקשר ל 058-5577050
שכונת חב"דיום פורים10:00משפחת זייצבלובי בניין 218קריאה לנשים לפרטים 054-300-8310
שכונת חב"דיום פורים11:00בחצר משפחת שפרינגר, בשביל שמאחורי טיפת חלבבשטח פתוח, לבירורים: 0584547708
שכונת חב"דיום פורים11:00מניין החצרות התחתון יוסף טל רח' יוסף טל מתחת למשפחת זילברקריאה לנשים מנדי הלפרין 054-2527705
שכונת חב"דיום פורים11:00בניין 231 זלמן שזרלפרטים נוספים 054-577-0434
שכונת חב"דיום פורים11:30מנין הכירפסות כניסה בהבניינים הגבוהים קרית חבד 220 קורא הרב בייטש
שכונת חב"דליל פורים17:56בניין 231 שזר ((()))לפרטים נוספים 054-577-0434
שכונת חב"דליל פורים18:00בית הכנסת לוי אשכול ליד בית הקשישמענדי בן שמעון 0587392671
שכונת חב"דליל פורים18:00בניין 230 זלמן שזר
שכונת חב"דליל פורים18:00בנין 230 זלמן שזר
שכונת חב"דליל פורים18:10חצר משפחת שיטריתליד טיפת חלבהזמנים בערך כדאי להתקשר ל 058-5577050
שכונת חב"דליל פורים18:15מנין הכירפסות כניסה בהבניינים הגבוהים קרית חבד 220 קורא הרב פופק
שכונת חב"דליל פורים19:15מניין החצרות התחתון יוסף טל רח' יוסף טל מתחת למשפחת זילברקריאה לנשים מנדי הלפרין 054-2527705
שכונת חב"דליל פורים19:30בחצר משפחת שפרינגר, בשביל שמאחורי טיפת חלבבשטח פתוח, לבירורים: 0584547708
שכונת חב"דליל פורים20:00בניין 231 שזר לפרטים נוספים 054-577-0434
שכונת חב"דליל פורים20:00בניין 230 זלמן שזר
שכונת חב"דליל פורים20:00בנין 230 זלמן שזר