בעל עסק חב"די, רוצה להתפרסם בעלון בחינם?

זו ההזדמנות לך להיחשף לקהילה בחינם!

לרגל המעבר לשעון קיץ, יפורסמו בשבוע הבא אי"ה בעלון ליובאוויטש, שעות הפתיחה לקיץ של עסקים של אנ"ש בקהילה.

טפסים שימולאו עד יום שלישי כ"ו אד"ש בערב, ייכנסו לעלון בשבוע הבא בעזה"י!

למילוי השאלון, כנסו לקישור:

https://forms.gle/KBcVyiVuTPffDNhj6

נ.ב. אין במילוי השאלון, התחייבות המערכת לפרסם את העסק.

השאלון מיועד לעסקים מקהילת חב"ד צפת – שפתוחים לפי שעות פתיחה וסגירה.

תגובות