עריכת טקסטים

זלמן ש"זר

שעות פתיחה

הגהה, עריכת טקסטים וניקוד. כתיבת שירים.