רשימת מנינים בקהילה

המידע מתעדכן באופן רציף

עדכון אחרון: כ' טבת  תשפ"א

מנינים לתפילות בימות החול

שחרית

6:15 – ביהכנ"ס היכל לוי יצחק. | בכפוף לתנאי הסגר.

6:45 – ביהכנ"ס היכל לוי יצחק, | בכפוף לתנאי הסגר.

8:20 – ביהכנ"ס היכל לוי יצחק, אולם גדול. | בזמן הסגר יתקים בחניית בנין 21 בגבעת שושנה

8:30 – שטיבלך הכירפסות – מתחת לכניסה ב'. | בזמן הסגר גם ב: שז"ר 231

9:00 – שטיבלך הכירפסות – מתחת לכניסה ג'.

10:00 – שטיבלך הכירפסות.

11:00 – ביהכנ"ס היכל לוי יצחק. בכפוף לתנאי הסגר

 

מנחה מוקדמת

בתחילת זמן מנחה גדולה (נכון להיום 12:30 לערך) – ביהכנ"ס היכל לוי יצחק, בכפוף לתנאי הסגר

13:30 – שטיבלך הכירפסות.

 

מעריב מאוחרת

18:30 – יוספטל 158

20:00 – שז"ר 227.

20:30 – גבעת שושנה: בית מנחם – ליד בנייני כולל חב"ד. יוספטל: בחצר הרב מ.וילשאנסקי.

21:00 – זכרון ברוך – שז"ר 230. שטיבלך הכירפסות, קרית חב"ד. חדש!

22:00 – שטיבלך הכירפסות, קרית חב"ד

כמו כן מתקיימים מנייני מנחה-מערבי 'בזמנה' בבתי הכנסת ובחצרות

יודעים על עוד מנין? עדכנו אותנו!

תגובות