You are currently viewing <strong>קופת חיסכון לכל ילד</strong>

קופת חיסכון לכל ילד

בעבר פירסמנו בעלון "ליובאויטש" בנוגע לקופת "חיסכון לכל ילד", אשר יש להמשיך ולעקוב אחרי התשואות שמתקבלות בקופות הגמל השונות, וע"פ זה להחליט מידי פעם אם להעביר את הכספים לקופה משתלמת יותר.

כעת, בדקנו ומצאנו שחברת אינפניטי עליה הומלץ כאן בעבר, הביאה תשואה מאוד יפה יחסית אל מול הקופות האחרות, ועל כן מומלץ כעת לבדוק שוב. נראה שקופת החסכון 'אינפניטי' שלה מסלול הלכה (בפיקוח הרב מאיר אהרון מרחובות, ורבנים נוספים), נותנת תשואות די יפות ביחס לקופות ההלכה האחרות. לדוגמא: מתחילת השנה האחרונה הם השיגו 10.80% תשואה (לעומת 5.08% לתוכניות האחרות), וב-3 שנים האחרונות התשואה שלהם היתה 31.15%!

שם הקופת חיסכוןאפרילמתחילת שנהשנה3 שנים
אינפיניטי חיסכון לילד – הלכה2.77%10.80%35.13%31.15%
אלטשולר שחם חיסכון לילד – הלכה2.09%5.08%16.40%22.87%
אקסלנס חיסכון לילד – הלכה1.36%4.45%12.69%17.62%
מיטב דש חיסכון לילד – הלכה1.63%4.48%12.66%16.68%
פסגות חיסכון לילד – הלכה1.48%4.10%13.11%16.40%
הראל חסכון לילד – הלכה0.87%4.02%10.97%15.71%
מגדל חסכון לילד – הלכה1.50%4.80%13.57%15.61%
מנורה מבטחים חסכון לילד – הלכה1.21%4.06%13.48%15.23%
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- הלכה1.07%3.90%11.02%12.54%
מור חיסכון לילד – הלכה0.89%2.68%6.70%9.45%

* טבלה זו נלקחה מתוך האתר "מיי גמל נט", בתאריך כ"ט סיון תשפ"א (9.6.2021 למנינים)

לקבלת טופס מעבר לקופה זו, הכנסו לאתר חברת 'אינפניטי', או לחצו כאן.

את הטופס ניתן למלאות בצורה מקוונת ישירות באתר, או לשלוח לקופה באמצעות הפקס או המייל כפי שמופיע בטופס, והם יבצעו את המעבר עבורכם.

כדאי להמשיך ולעקוב גם בהמשך, היות והדברים משתנים כל הזמן. ניתן להיעזר באתר mygemel.net, המביא בצורה פשוטה את תוצאות התשואות שהשיגו הקופות במשך התקופה האחרונה במסלולים השונים.

חשוב לציין, שהמעבר בקופות הגמל השונות, אפשרי רק למי שבחר מההתחלה להשקיע בקופות גמל ולא בבנקים.

___________________________________ 

*אין בתשואות ובדרוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** אין באמור משום הצעה להשקעה בקופה כלשהי.