מדריך לידה וברית

איפה משיגים עריסה?

איך אוספים ילדים ל"קרישמע ליינען"?

מתי רושמים את הילד לספר תורה?

ועד אברכי אנ"ש שמח להשיק את המדריך המעשי, להורים החדשים בקהילתנו. המדריך מוביל את ההורה מרגע הלידה ובכל הנצרך לסדר ולעשות בשבועות הראשונים לאחר הלידה. החל מהסדרים בבית הרפואה, דרך הרישום במשרד הפנים, ועד לרשימת המוהלים כמו גם כהנים מקהילתנו הרגילים בפדיון הבן. כל זה לצד מנהגי חב"ד וההלכות הנצרכות.