מדריך יום הולדת

מזל טוב!
ובלשון הרב: "שנת הצלחה"!

לרגל יום הולדתכם הקרב ובא, מוגש לפניכם קובץ מיוחד מטעם 'מטה יום הולדת' שע"י ועד אברכי אנ"ש.
מנהגי יום הולדת | שיחות כ"ק אד"ש | הסברים וכו'

איפה משיגים עריסה?

איך אוספים ילדים ל"קרישמע ליינען"?

מתי רושמים את הילד לספר תורה?

ועד אברכי אנ"ש שמח להשיק את המדריך המעשי, להורים החדשים בקהילתנו. המדריך מוביל את ההורה מרגע הלידה ובכל הנצרך לסדר ולעשות בשבועות הראשונים לאחר הלידה. החל מהסדרים בבית הרפואה, דרך הרישום במשרד הפנים, ועד לרשימת המוהלים כמו גם כהנים מקהילתנו הרגילים בפדיון הבן. כל זה לצד מנהגי חב"ד וההלכות הנצרכות.