מדריך ד' מינים

כיצד לבחור ד' מינים?

מה חשוב להסתכל בלולב?

ומה באתרוג? מה שיותר יקר יותר טוב?

 

 הנה מדריך קצר ומעשי, מאת הרב שבתי יונה פרידמן.