אודות הוועד

ועד אברכי אנ"ש הינו ארגון קהילתי הפועל בקהילת חב"ד בצפת להגברת האחדות בין בני הקהילה, לעידוד ההשתתפות במבצעי הרבי, העיסוק בלימוד תורת החסידות עם שימת דגש מיוחד על עניני גאולה ומשיח, וכן ריענון הקשר בין בני הקהילה לבית חיינו.

בראש הארגון עומדים הרב מאיר וילשאנסקי הרב מנחם מענדל קרץ והרב שמחה זילברשטרום.

בתחילת שנות הסמכי"ם חלה תנופה גדולה בהתיישבות החב"דית בצפת, ומאות משפחות קבעו בה את מגוריהם. בעקבות התפתחותה הקהילה, נוצר צורך ממשי להקים ארגון שיאגד את הפעילות החב"דית בין מאות האברכים שהתיישבו בקהילה, ויגרום לכך שלא יתקבעו במקום כ'בעלי-בתים' בלבד, אלא ימשיכו להתעסק בענינים של הרבי ויצטרפו לפעילות הקיימת בהבאת בשורת הגאולה לתושבי האזור.

בשנת תשע"ב החל לצאת לאור גליון שבועי בשם 'ליובאוויטש' שנועד להגביר את הקשר בין התושבים, ולהוות בימה לפרסום הפעילות של אנשי הקהילה בבחינת "קנאת סופרים תרבה חכמה".

בעלון מתפרסמים תאריכי ימי ההולדת ואירועי השמחה הקשורים עם הקהילה, תמונות מהפעילות, טור הלכתי של הרב שבתי יונה פרידמן, ומדורים מתחלפים נוספים.

פעילות הארגון:               

  • עלון ליובאוויטש
  • עידוד היציאה למבצעים
  • חיזוק הקשר עם בית חיינו
  • שבתות קהילתיות
  • התוועדויות ושיעורים
  • יריד ספרים בה' טבת
  • ארגון שיעורים ללימוד נגלה וחסידות.
  • הגברת המודעות והחיות בעניני גאולה ומשיח.